Inre Utveckling AB

Samtalsterapeut - Kbt Terapi
Samtalsterapi - Coachning

0709-218022

info@inreutveckling.se

Barnarpsgatan 39 G, Jönköping

Samtalsterapi, Coachning, kbt terapi i Jönköping

Samtalsterapi

Vi har alla olika situationer i våra liv där vi kan behöva samtalsterapi. Att prata med vänner och familj är bra, men att prata med människor som är objektiva och kan ge verktyg hjälper ofta till att få ett nyanserat perspektiv.

Hos mig ska du känna dig trygg och säker där du kan prata fritt. Som utbildad samtalsterapeut har jag tystnadsplikt, så det vi pratar om här stannar här. Tillsammans arbetar vi för att påverka och positivt förändra ditt liv.

Samtalsterapi är till för dig som vill prata med någon om dina problem. Den du pratar med är legitimerad psykolog eller samtalsterapeut utbildad i att prata med människor och använda samtal som terapi.

Samtalsterapi innebär att kunna få stöd och lösa problem genom att prata.
Samtalsterapi kan också användas för att bättre förstå dig själv, stödja personlig utveckling, klara av svåra livssituationer och få hjälp vid psykisk ohälsa.

Traumabehandling (EMDR)

EMDR- Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

EMDR är en behandlingsmetod som kan hjälpa dig att minska besvär från negativa upplevelser som du haft tidigare i livet och som stör dig i din vardag, t ex traumahändelser av olika slag. EMDR har som syfte att stimulera vår förmåga att bearbeta den påverkan som händelsen eller händelserna har på dig idag där du med behandlingen kan få traumat att blekna bort, försvinna och hjälpa dig att tänka annorlunda runt händelserna. Utmärkande för terapin med är att det inte nödvändigt att prata om det förflutna och att man kan uppnå terapeutiska mål på relativt kort tid.

Coachning

Coachning kan hjälpa dig att förstå dig själv bättre, hitta lösningar på problem och komma närmare det du vill uppnå i livet.
Tycker du att det är svårt att komma igång? Vill du förändra din livssituation? Jag hjälper dig att utvecklas på vägen mot att nå dina livsmål. Det blir lättare för dig att fatta beslut, våga ta dig ur din komfortzon och bli mer aktiv i ditt dagliga liv.

Som coach är mitt uppdrag att hjälpa dig att få bättre självförtroende och medvetenhet samtidigt som du fokuserar på de viktiga sakerna i livet. Jag hjälper dig att organisera din upplevelse så att vi tillsammans kan hitta lösningar som passar din livssituation.

Med coachning får du mer fokus och energi i ditt liv.

Det är viktigt att du känner dig trygg med mig och du ska se mig som en trygg plats där du kan tänka, tycka och känna som du vill. Jag har tystnadsplikt så det vi pratar om att stanna hos mig.

KBT TERAPI

Någon gång i våra liv kan vi påverkas i olika grad av symtom på stress, oro, ångest och depression. Då gäller det att få professionell hjälp så att det går lättare och ännu snabbare att må bättre.
I KBT (Kognitiv beteendeterapi) får du stöd och vägledning för att bryta dig ur gamla tankemönster och hitta ett nytt sätt att leva.

Varje samtal har en tydlig agenda och terapi är både strukturerad och tidsbunden. Vi arbetar mot våra uttalade mål och börjar med de livsvärderingar som är viktiga för dig som kund.

KBT är en aktiv terapiform som i första hand bygger på relationen mellan terapeut och klient. Det bygger också till stor del på att uppmuntra patienter att arbeta självständigt mellan sessionerna.

Jag ger KBT-terapi för ångestfrågor, dåligt humör, depression, stress och trötthetsproblem, låg självkänsla, negativ självbild, smärta, sömn och relationsproblem.

KBT ONLINE

Detta är en möjlighet för dig som vill ha samtalsterapi endast digitalt!

1 digitalt KBT-samtal per vecka (45 min./samtal) under 10 veckor (via Zoom) och övningar med genomgång där du får tillgång till material digitalt efter varje samtal.

Pris: 5999:-

Anmälan sker på mail: info@inreutveckling.se (anmälan är bindande och betalas i förskott).

Kbt, Terapi, Samtalsterapi, Coachning, Samtalsterapeut i Jönköping, Gränna, Värnamo. Eksjö, Nässjö, Aneby, Vetlanda.

Samtalsterapi KBT

Inledande samtal, 15 minuter – gratis (kräver tidsbokning)

Kartläggning á 60 minuter 799:-

5 samtal á 45 minuter 3399:-

10 samtal á 45 minuter 6899:-

Coaching

Inledande samtal, 15 minuter – gratis (kräver tidsbokning)

Kartläggning á 45 minuter 699:-

5 samtal á 45 minuter 3399:-

10 samtal á 45 minuter 6899:-

Jönköping, Gränna, Värnamo. Eksjö, Nässjö, Aneby, Vetlanda

Bor du i Jönköping, Gränna, Värnamo. Eksjö, Nässjö, Aneby, Vetlanda och vill boka tid för Kbt, Terapi, Samtalsterapi, Coachning, Samtalsterapeut?

INRE UTVECKLING

Varmt och hjärtligt välkommen hit!

Mitt namn är Susanne och är certifierad samtalsterapeut och Diplomerad Relationsterapeut. (Utbildningen till samtalsterapeut motsvarar KBT steg 1 i psykoterapiutbildningen och följer kursplanen som EATA satt upp för just psykoterapeututbildning och bygger på kognitiv metod.)

Jobbat som guide, kusk, administratör, handledare, coach, säljare/marknadsassistent, marknadschef, behandlingsassistent, kundtjänstansvarig och skrivit en bok. Erfarenhet av både mycket bra ledarskap och mindre bra ledarskap. Gått igenom skilsmässa (både som barn och vuxen) och varit inne i den berömda väggen. Haft olika styrelseposter i olika styrelser under 10 år.

Boka tid för Kbt, Terapi, Samtalsterapi, Coachning, Samtalsterapeut i Jönköping, Gränna, Värnamo. Eksjö, Nässjö, Aneby, Vetlanda.